ارتباط با مشاور 09360514039_09120089067

  تصمیم گیری چند معیاره

در سال هاي اخير مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (Multiple Criteria Decision Making) جهت انجام تصميم‌ گيري هاي پيچيده مورد توجه خاص محققین قرار گرفته است. در اين نوع تصميم‌ گيري‌ها به جاي استفاده از يك معيار سنجش بهينگي، ممكن است از چندين معيار سنجش استفاده گردد. تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) به دو دسته تصمیم‌گیری چندهدفه (MODM) و تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) تقسیم می‌شود. هدف اصلي در تصمیم‌گیری چندهدفه طراحي نقطه بهينه است، يعني تصميم‌گيرنده به دنبال به دست آوردن نقطه بهينه است، كه روش هاي حل آن عمدتاً به صورت الگوريتم و تنظيم مدل هاي Min و Max مي‌باشد در صورتیکه، هدف اصلي در تصمیم‌گیری چندشاخصه، انتخاب و رتبه‌بندي بين گزينه‌هاي مشخص و معلوم مي‌باشد، بدين معني كه تصميم‌گيرنده از ميان چند گزينه معلوم يكي را انتخاب مي‌كند و اين مدلها با كمك برآورد ماتريس حل مي‌گردد. در این بخش مفاهیم و تکنیک های مختلف تصمیم‌گیری چندمعیاره با ارائه مثال هایی کاربردی آموزش داده می شود.

 

برای نگارش فصل چهارم پایان نامه، بهترین منبع و مرجع مطالعه چند نمونه فصل چهار پایان نامه است که قبلا تایید و تصویب شده باشد. برای دسترسی به این منابع می توانید از طریق بخش نمونه فصل چهارم پایان نامه موجود در سایت اقدام بفرمایید.

 

راهنمای تصمیم گیری چند معیاره

  روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

  روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط فازی

  فرایند تحلیل شبکه (ANP)

  تکنیک DEMATEL

  تکنیک VIKOR

  تکنیک TOPSIS

  تکنیک TOPSIS در محیط فازی

  تکنیک آنتروپی شانون (Shanon Entropy)

  تکنیک مجموع ساده وزنی (SAW)

  تکنیک تخصیص خطی (LAM)

   مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA)

  تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای سنجش کارایی

  سیستم استنتاج فازی (FIS)

  تکنیک دلفی (Delphi method)

  طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی

  طراحی پرسشنامه DEMATEL

  طراحی پرسشنامه TOPSIS و VIKOR

 

پیشنهادات ویژه

  کتاب آموزش کاربردی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به همراه فایل اکسل فرمول نویسی شده

  نمونه اکسل فرمول نویسی شده تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

  تحلیل آماری

  الگوریتم های بهینه سازی

  داده کاوی

  نمونه فصل چهارم پایان نامه


 

پشتیبانی و مشاوره رایگان
 

09120089067

09360514039

تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، کوچه مهر، مجتمع نور، پلاک 25

کدپستی: 1968514137

info@modir1.com

با ما در ارتباط باشید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مدیر وان است.
 

Top