ارتباط با مشاور 09360514039_09120089067

نمونه فصل 4 پایان نامه

فایل های مجموعه : نمونه فصل 4 پایان نامه

صفحه1 از2 تعداد نمایش 
 • نمونه فصل چهارم پایان نامه کاربرد تکنیک دیمتل در شناسایی روابط علت و معلولی تصمیمات برونسپاری در لجستیک معکوس
  قیمت : 17000 تومان
 • نمونه فصل چهارم پایان نامه بکارگیری مدل سوات (SWOT) جهت تدوين استراتژی‌های گسترش گردشگری در مناطق طبیعی ایران
  قیمت : 19000 تومان
 • نمونه فصل چهارم پایان نامه کاربرد روش ترکیبی QFD و ANP جهت ارتقاء کيفيت خدمات مالی شرکت ها
  قیمت : 19000 تومان
 • نمونه فصل چهارم پایان نامه پیشبینی اعتماد به رهبر و مشارکت کاری منابع انسانی بر مبنای اصالت رهبر و رهبری اخلاقی
  قیمت : 19000 تومان
 • نمونه فصل چهارم پایان نامه استفاده از روش ahp-topsis جهت رتبه بندی صنایع بر مبنای نوآوری پایدار در زنجیره تامین
  قیمت : 19000 تومان
 • نمونه فصل چهارم پایان نامه بکارگیری DEMATEL-ANP برای اولویت سنجی شاخص های توسعه محصولات جدید
  قیمت : 19000 تومان
 • نمونه فصل چهارم پایان نامه رتبه بندی روش های آنالیز ایمنی در صنایع با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
  قیمت : 17000 تومان
 • نمونه فصل چهارم پایان نامه استفاده از مدل معادلات ساختاری جهت بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری شرکت ها
  قیمت : 19000 تومان
 • نمونه فصل چهارم پایان نامه بررسی ارتباط بین تحریف های مالی با قصد تقلب و چسبندگی هزینه ها در صورت های مالی
  قیمت : 19000 تومان
 • نمونه فصل چهارم پایان نامه بررسی تاثیر وجدان کاری کارکنان بر رفتار مخرب با در نظر گرفتن نقش هوش اخلاقی
  قیمت : 19000 تومان

پشتیبانی و مشاوره رایگان
 

09120089067

09360514039

تهران، نام بزرگراه، نام خیابان، نام کوچه، پلاک 25

کدپستی: 1735 14137

modirone.co@gmail.com

info@modirone.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مدیر وان است.
 

Top