ارتباط با مشاور 09360514039_09120089067

  فصل 4 پایان نامه

فصل چهار پایان نامه که از آن به عنوان «تحلیل داده ها» نیز نام برده می شود، یکی از مهم ترین بخش هایی است که توسط داوران در روز دفاع مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. هدف اصلی فصل چهارم پایان نامه، پاسخ به پرسش ها و فرضیات ذکر شده در فصل اول است، بنابراین تمامی یافته ها باید در این فصل طوری باشند که کاملا مرتبط با سوالات طراحی شده در پژوهش باشد. در این فصل فقط بررسی و تحلیل نتایج مورد نظر کافی است بنابراین لازم نیست به تفسیر و تبیین آن ها بپردازید، چرا که باید این تفسیرها را برای فصل پنجم پایان نامه بگذارید. همچنین در این فصل نباید داده ها به صورت خام و جزیی ارائه شوند بلکه نتایج باید از نظر کیفی و کمی تحلیل شده و ارائه گردند. در اين فصل محقق پس از مقدمه، به توصيف داده ها و مشاهدات و انجام تحليل توصيفي از نتايج حاصله از پرسشنامه مي پردازد. تحليل توصيفي در شناخت جامعه، داده ها و متغيرهاي تحقيق نقشي مهم دارد. پس از توصيف متغيرها و داده ها که ممکن است همراه با ترسيم چند نمودار آماري گويا باشد، دانشجو به ارائه نتايج آزمون هاي آماري و بخش استنباط آماري تحقيق خويش مي پردازد. در همين مرحله است که نتايج و خروجي هاي نرم افزار ارائه مي شود و با تحليل آنها در خصوص تاييد يا رد هر کدام از فرضيه ها و جواب سوالات، تصميم گيري مي شود. برای نگارش فصل چهارم پایان نامه، بهترین منبع و مرجع مطالعه چند نمونه فصل چهار پایان نامه است که قبلا تایید و تصویب شده باشد. برای دسترسی به این منابع می توانید از طریق بخش نمونه فصل چهارم پایان نامه موجود در سایت اقدام بفرمایید. با توجه به توضیحات داده شده، فصل چهارم پایان نامه را می توان به دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي (تحليلي) تقسيم کرد که هرکدام شامل بخش های مختلفی می باشد.

- آمار توصیفی:

در اين بخش داده هاي عمده‌ی تحقق كه عموماً برگرفته از داده‌هاي جمعيت شناختي تحقيق هستند، به صورت نمودار (هيستوگرام، دايره اي، ستوني و... )، جداول كوتاه و روشن شامل جداول توزيع فراواني، درصدها و شاخص‌های آماري توصيفي مهم (مانند ميانگين، ميانه، انحراف معيار، خطاي معيار اندازه گيري و مانند این‌ها) نشان داده می‌شود. هر يك از جداول بايد شماره‌گذاري شده و داراي عنواني باشد كه محتواي آن‌ها را به گونه اي روشن و به اختصار معرفي كند.

- آمار استنباطی (تحليلي) داده‌ها:

اين بخش به آزمون فرضيات اختصاص دارد. عموماً ابتدا از آزمون آلفاي كرونباخ جهت تعيين پايايي و سازگاري دروني پرسشنامه استفاده می‌شود و در ادامه به سؤالات تخصصي تحقيق پرداخته می‌شود. هر يك از سؤالات (يا فرضيات) تحقيق می‌بایست تبديل به دو فرض آماري شود. اين دو فرض عبارتند از فرض صفر و فرض يك. فرض صفر بيانگر عدم رابطه و عدم تفاوت بين متغيرهاست. در حالي كه فرض يك (يا مخالف) بيان گر نوعی رابطه يا تفاوت بين متغيرها می‌باشد. لازم به ذکر است که ارائه فرضيه براي همة تحقيقات ضرورت ندارد. در صورتی که محقق با توجه به پیشینه پژوهش نتواند جهت خاصی را برای یافته های خود پیش بینی نماید و رابطه ی بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان سئوالات پژوهش بپردازد. در تحلیل های فصل چهارم پایان نامه از نرم افزارها و الگوریتم های مختلفی نظیر، SPSS ،LISREL ،MATLAB ،PLS ،AMOS ،AHP ،EVIEWS ،DEMATEL ،TOPSIS ،ANP استفاده می شود.

 

پیشنهادات ویژه

  پروپوزال

  فصل دوم پایان نامه

  فصل سوم پایان نامه

  فصل پنجم پایان نامه

  ساختار پرسشنامه

  پاورپوینت دفاع

  تحلیل آماری

  تصمیم گیری چند معیاره

  الگوریتم های بهینه سازی

  داده کاوی

  نمونه فصل چهارم پایان نامه


 

پشتیبانی و مشاوره رایگان
 

09120089067

09360514039

تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، کوچه مهر، مجتمع نور، پلاک 25

کدپستی: 1968514137

info@modir1.com

با ما در ارتباط باشید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مدیر وان است.
 

Top